Kategorie

Kontakt

Sony:
 042-640-60-34
   Damian RTV
tel 601-944-875

gg: 48763342
   Jarek RTV  
tel 502 716 469

gg: 
41767606
 

AGD
tel 500 316 811

   Pracujemy:

  Pn-Pt: 10:00-18:00
  Sobota:10:00-14:00

zamowienia@solpol.pl

  Nasze Google+

 Regulamin CASCHBACK

Regulamin
1. Organizatorem promocji Rabaty promocyjne cashback z Sony („Promocja”) jest Sony Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa („Sony”).
2. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na odpowiedniej stronie internetowej. Formularze zgłoszenia przesłane na powyższy adres nie zostaną przekazane Agencji przyjmującej zgłoszenia i pozostaną nierozpatrzone.
3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów dystrybuowanych przez firmę Sony w Polsce.
Dokonywanie zgłoszenia
4. Klienci, którzy w okresie od 23 maja do 24 września (włącznie) dokonają u autoryzowanego dealera Sony mającego siedzibę w Polsce zakupu dowolnego z wymienionych poniżej produktów („Produkty”), mogą wystąpić z wnioskiem o rabat promocyjny cashback.
5.
Kategoria
Produkt
Rabat promocyjny cashback
Obiektywy

SAL1635Z2.SYX 530 zł
SAL1680Z.AE 220 zł
SAL2470Z2.SYX 530 zł
SAL35F18.AE 70 zł
SAL50F14Z.AE 360 zł
SAL55200-2.AE 70 zł
SAL55300.AE 70 zł
SAL70200G2.AE 710 zł
SAL70300G2.SYX 360 zł
SAL70400G2.AE 710 zł
SAL85F14Z.AE 360 zł
SEL1018.AE 290 zł
SEL1635Z.SYX 500 zł
SEL20F28.AE 110 zł
SEL24240.SYX 360 zł
SEL2470Z.AE 360 zł
SEL35F14Z.SYX 530 zł
SEL35F28Z.AE 290 zł
SEL50M28.SYX 150 zł
SEL55F18Z.AE 360 zł
SEL70200G.AE 530 zł
SEL70300G.SYX 360 zł
SEL90M28G.SYX 360 zł
SELP18105G.AE 180 zł

 


6. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się
numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z
rozpakowania oryginalnych zestawów oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych
opakowań.
7. Niezależnie od rodzaju produktu, którego dotyczy zgłoszenie, wymagane jest wypełnienie
formularza on-line znajdującego się pod adresem www.sony.pl/cashback. Warunkiem złożenia
wniosku o rabat promocyjny cashback jest posiadanie konta MySony oraz przesłanie drogą
elektroniczną numeru seryjnego produktu, zdjęcia numeru seryjnego wyciętego z oryginalnego
opakowania oraz kopii wydruku dowodu zakupu.
Przyjmowanie formularzy wniosków o rabaty promocyjne cashback trwa do północy 24
września 2017 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie zostaną przyjęte.
8. Wszystkie produkty Sony mogą podlegać ograniczeniom dostępności.
9. Wymagany jest dostęp do szerokopasmowego Internetu. Szybkość łącza i pobierania musi być
wystarczająca do wypełnienia formularza wniosku. Zwracamy uwagę, że w zależności od
regulaminu korzystania z łącza internetowego dostawca Internetu może pobierać dodatkowe
opłaty.
10. Rabaty promocyjne cashback można otrzymać wyłącznie za zakup kwalifikujących się produktów
Sony dostarczonych i dystrybuowanych przez firmę Sony za pośrednictwem autoryzowanych
dealerów na terytorium Polski. Przed dokonaniem zakupu zalecane jest zweryfikowanie ze
sprzedawcą, że zakup będzie spełniał wymagania zawarte w niniejszym Regulaminie. Lista
autoryzowanych dealerów Sony jest również dostępna na platformie cashback firmy Sony. Sony
nie ponosi odpowiedzialności za mylące deklaracje sprzedawcy w tej sprawie; ostateczna
decyzja, czy sprzedawca jest autoryzowanym dealerem, należy do Sony. Dla uniknięcia
wątpliwości firma Sony nie będzie akceptować wniosków w sprawie produktów zakupionych
na portalach aukcyjnych (np.: allegro.pl) oraz u innych nieautoryzowanych odsprzedawców
(bez względu na to, czy chodzi o produkty nowe, czy używane).
11. Rabat promocyjny nie przysługuje w sytuacji, gdy nabywca zwróci zakupiony produkt sprzedawcy
i otrzyma z powrotem zapłaconą kwotę.
12. Przyjmowane będą wyłącznie formularze wniosku zawierające poprawny numer seryjny, zdjęcie
numeru seryjnego wyciętego z oryginalnego opakowania oraz kopię wydruku dowodu zakupu /
faktury z wyraźnym określeniem nazwy sprzedawcy, nazwy produktu oraz daty zakupu. Nie będą
przyjmowane potwierdzenia zamówień złożonych przez Internet ani dowody zakupu wypisane
odręcznie. W razie gdyby przesłane zgłoszenie okazało się niekompletne, uczestnik zostanie
poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną i otrzyma wówczas 10 dni kalendarzowych na
rozwiązanie wszelkich problemów oraz przesłanie poprawionych, prawidłowych dokumentów,
które będą spełniać wymogi określone powyżej.
13. Niniejsza Promocja jest adresowana do konsumentów; może w niej wziąć udział tylko pierwszy nabywca produktu.
14. Ze względu na fakt, że adresatem tej promocji są konsumenci, jeden konsument może zgłosić maksymalnie 3 wnioski (i tylko jeden wniosek na produkt).
15. Po spełnieniu wszystkich kryteriów przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w ciągu 28 dni; w razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, rabat zostanie przekazany jak najszybciej w terminie późniejszym.
16. Przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy prowadzonego przez instytucję finansową znajdującą się w Polsce. Powyższe opiera się na założeniu, że podano właściwe dane rachunku bankowego. Przekazanie rabatu promocyjnego Cashback innym sposobem nie jest możliwe. Klienci z Polski otrzymują rabat promocyjny cashback w złotych polskich (PLN).
Postanowienia ogólne
17. Zastrzega się prawo do wstrzymania i/lub odmowy wypłaty rabatu promocyjnego cashback w przypadku zgłoszeń, co do których istnieje podejrzenie fałszywości lub oszustwa, jak również zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
18. Zastrzega się prawo do odwołania Promocji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie oferty cashback mogą podlegać ograniczeniom dostępności. Sony zastrzega sobie prawo do zastąpienia — w razie potrzeby — dowolnej z ofert produktami lub usługami o równorzędnej wartości.
19. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
20. Nie istnieje możliwość zamiany rabatu promocyjnego cashback na gotówkę, kredyt lub produkt.
21. W razie pytań dotyczących zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 223060694 lub użycie strony internetowej https://services.sony.pl/supportmvc/pl/Contact/Email
22. Wszystkie instrukcje zawarte w formularzu wniosku stanowią część niniejszego Regulaminu.
23. Przesłanie wniosku o rabat promocyjny cashback będzie uważane za równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności Sony, z którą można się zapoznać pod adresem https://www.sony.pl/eu/pages/privacy/pl_PL/privacy_overview.html
24. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z administrowaniem niniejszą promocją przez spółkę Sony Europe Limited w charakterze administratora danych oraz jej zewnętrznego usługodawcę Sykes Global Service Limited, Calder House, 599 Calder Road, Edinburgh EH11 4GA, Wielka Brytania, w charakterze podmiotu zajmującego się przetwarzaniem danych.
25. W razie pytań dotyczących sposobu, w jaki firma Sony wykorzystuje dane osobowe, prosimy o kontakt z użyciem formularza zamieszczonego na stronie https://services.sony.pl/supportmvc/pl/Contact/Email
26. Dalsze informacje o polityce prywatności Sony można znaleźć pod adresem: https://www.sony.pl/eu/pages/privacy/pl_PL/privacy_overview.html
27. Promocja podlega prawu polskiemu, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. W razie niejasności i nieporozumień decydujące znaczenie ma tekst w języku polskim.